Praktisk friluftsliv, turer
Førstehjelp og sikkerhet
Pionering (byggverk)
Kart og kompass, orientering
Utstyr, pakking av sekk
Kristen tro
Mat og matlaging ute
Organisasjonskunnskap
Tau og knuter
Internasjonalt arbeid
Klatring inne (hall) og ute
Naturkunnskap