Da 1.Flaktveit KFUM-speidere ble startet for snart 20 år siden, var det ikke tilfeldig at vi ble KFUM-speidere. Mitt ønske var å starte et tilbud på Flaktveit innenfor den organisasjonen jeg selv har vært med det meste av mitt liv, Norges KFUK-KFUM. Jeg var riktignok ikke speider som gutt, men vokste opp i triaarbeid (gutteklubb), ungdomsklubb og Bergen Ten Sing. Som speidere står friluftslivet mer sentralt enn i det arbeidet jeg var med i som gutt, men ellers er ideene og aktiviteten mye det samme: lek og alvor, kameratskap og kjennskap til Gud og hans ord.

Som speidere er vi med i den internasjonale speiderbevegelsen. Vi er i tillegg med i det norske og  internasjonale KFUK-KFUM. Det gjør at vi er med i to av de største internasjonale frivillige bevegelsene. I Norge er det kun Idrettsforbundet som er større. Vi er altså en del av et stort maskineri. Jesus brukte et bilde: Vi er grener på et tre.    Treet vokser når det er liv i greinene. Vi skal jobbe med speideraktivitene for å bli beredt til livet. Det speiderloven sier om dette er akkurat det samme som det vi kan lese om i det nye testamentet, og ofte finner vi det sagt på den samme måten: Vi skal lytte til Guds ord, vi skal være gode kamerater, vi skal ikke gi opp osv.

Les speiderloven, tenk litt over hva ordene betyr, og ta gjerne en liten kikk i Det Nye Testamente også. Det står mye bra der. Du finner mange spennende historier også, apostlene dro ut på flere spennende reiser (Apostlenes gjerninger).

Vær beredt!

Harald Mikkelsen

Troppsleder